Ohjeistus 12.8.2021

 

Päivitetty 12.8.2021

AVIn ilmoitus uusista rajoituksista astui voimaan 12.8.2021.

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi Into Club -liikuntakeskuksessa:

1) Asiakkailla ja osallistujilla on mahdollisuus käsien pesemiseen saippualla kaikilla vesipisteillä tuloaulassa, kaikissa WC- tiloissa, kuntosalin vesipisteellä sekä miesten pesuhuoneessa. Olemme investoineet ja asentaneet käsidesin annostelutelineet niin, että niitä on saatavilla käsihygienian ylläpitoon kaikkialla tiloissamme. Desinfiointiaineet sekä paperitelineet on asennettu niin, että harjoitusvälineet ja harjoituslaitteiden pinnat on mahdollista puhdistaa asiakkaan tai henkilökunnan toimesta aina käytön jälkeen.

2) Asiakkaille ja osallistujille on annettu riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista ja muita tartuntojen leviämistä ehkäiseviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet. Tämä on toteutettu jäsenten uutiskirjeillä, tekstiviestein, inforuuduin sekä seinille laminoiduin ohjein. Lisäksi toimintaohjeemme ovat näkyvillä kotisivuillamme jäsentiedotteen muodossa sekä sosiaalisen median kanavissamme. Henkilökuntamme on koulutettu ja perehdytetty ohjeistamaan sekä valvomaan näiden toimenpiteiden käytännön toteutusta. Pienen paikallisen yksityisen liikuntakeskuksen etuihin kuuluu myös varsin pysyvä asiakaskunta sekä rajattu asiakasmäärä – poikkeuksellinen toimintakulttuuri muodostuu ja automatisoituu nopeasti. Valtaosa tiloissamme liikkuvista ihmisistä tuntee toisensa, mikä on osaltaan omiaan tukemaan kollektiivista ohjeiden noudattamista.

3) Tilojen ja pintojen puhdistamista on tehostettu seuraavasti:
Tilamme siivotaan perusteellisesti 6 päivänä viikossa useamman siivoojan toimesta. Jo ennestään kattava siivousohjelmamme on päivitetty mm. kosketuspintojen pesun ja desinfioinnin osalta. Roskapisteitä ja desinfiointipisteitä on lisätty ja niitä on yhteensä yli 30 kpl. Puhdistukseen ja desinfiointiin olemme valinneet Heti-desipesun, joka on bakteereja ja pieneliöitä tappava ja niiden kasvua estävä aine. Heti on suunniteltu toistuvaan pesuun erityisesti sairaala-, elintarvike-, urheilu- ja saniteettitiloihin. Kirjautumisautomaattien käyttö on mahdollista ilman käsikosketusta.

4) Olemme järjestäneet 1500 m2:n tiloihin asiakkaiden ja osallistujien oleskelun väljästi siten, kuin se kyseisen toiminnan erityispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Olemme voimakkaasti supistaneet toimintaamme jo vuoden 2020 maaliskuusta saakka, aina kulloinkin voimassa olevia viranomaisten ohjeita noudattaen; ryhmätoiminnan siirtämisestä kokonaan etäpalveluihin asiakaspaikkojen radikaaliin rajoittamiseen. Jokaisen tilan käyttöaste on tällä hetkellä korkeintaan puolet tavanomaisesta asiakasmäärästä. Tilojen asiakasmäärät on suhteutettu tilan kokoon. Esimerkiksi kuntosalilla asiakkailla on mahdollista pitää yli 10 m2 omaa tilaa asetetulla alhaisella kapasiteetilla valitsemalla paikka, jossa harjoittelee. Asiakaspaikat ohjatuilla tunneilla ovat riittävän etäällä toisistaan ja liikunnanohjaamme valvovat asiakkaiden sijoittelua jokaisella tunnilla siten, että asianmukaiset turvavälit toteutuvat. Ohjatut liikuntatunnit on porrastettu siten, että tuntien väliin jää aikaa välineiden desinfiointiin ja perusteelliseen ilmanvaihtoon. Tiloissa liikkumista ohjataan myös pitämällä kulkusuunnat siten, että asiakkaat eivät kohtaa toisiaan saleista siirtyessään. Toinen ovi on merkitty sisääntuloon ja toinen tilasta poistumiseen. Henkilökuntamme seuraa tiloissa olevaa asiakasmäärää ja valvomme sitä mm. sillä, että kuntosalille ilmoittaudutaan prime time -aikaan ennakkoon, jotta voimme taata riittävän tilan kaikille liikkujille. Olemme luoneet oheisen liikennevalo-mallin ohjaamaan asiakkaiden toimitiloissamme tapahtuvaa asiointia.

Olemme myös kannustaneet riskiryhmäläisiä ja jäseniämme liikkumaan etäpalveluillamme kotona. Livestream-harjoitukset voi tehdä suorana lähetyksenä tai tallenteilta. Ulkoliikunta ja etävalmennukset ovat myös osa nykyistä palvelutarjontaamme ja toimintamalliamme. Nämä ovat yksi monista vastuullisista toimenpiteistämme niin covid-19-epidemian leviämisen ehkäisyn kuin liikkumattomuutta vastaan taistelun eteen.

5) Otamme käyttöön omavalvontakaavakkeen 25.2.2021-14.3.2021 välille, jolla pyrimme entisestään tehostamaan etäisyyksien ja toimintamallien noudattamista tiloissamme. Tiloissa liikuntaa ohjaava henkilö on vastuussa asiakkaiden sijoittelusta liikuntatilassa, jotta vähintään 2 m etäisyydet toteutuvat. Kuntosalilla kierrämme henkilökunnan kanssa ja valvomme toimintamallien noudattamista. Omavalvontakaavakkeeseen tarkastuksen tehnyt henkilö kuittaa valvonnan suoritetuksi. Tällä pystymme todentamaan valvonnan suoritetuksi ja toimintamallimme jalkautetuksi covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi.

Lisäksi käytössä on edelleen malli, jossa 100 m2 aulatilaamme on mahdollisuus jättää kengät ja siirtyä suoraan kuntosalille. Näin asiakas voi välttää kokonaan pukutiloissa asioinnin. Toki tilojemme pukutilat ovat kookkaat (naiset 200 m2 ja miehet 100 m2), eli etäisyydet voi sielläkin pitää. Ohjeistamme asiakkaita toimimaan 25.2. eteenpäin pukutiloissa nopeasti ja välttämään yli 10 minuutin oleilua pukutiloissa.

Aluehallintovirastolla sekä kunnan tämän lain mukaiseen valvontaan osallistuvilla viranomaisilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada 59 a-59 §:n mukaisen valvonnan toteuttamiseksi välttämättömät tiedot siltä, johon kohdistuu 58 c tai 58 e §:ssä säädetty velvoite sekä siltä, johon on kohdistettu 58, 58 d, 58 f tai 58 g §:n nojalla päätös. Tiedot on annettava viivytyksettä ja maksutta.
Tartuntatautilain 59 e § mukainen oikeus saada tietoja toteutuu Into Clubilla (Into Lifestyle Oy). 58 c § mukainen selvitys on yllä ja teemme yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa sen osalta, mikäli tarve vaatii.

Tässä selvityksessä viitatut kohdat ja momentit pohjautuvat eduskunnan vastaukseen 19.2.2021 koskien tartuntalakia. Tässä linkki koko vastukseen HE_245/2020_vp.

Tartuntatautilain muutoksilla annetaan kunnille ja aluehallintovirastoille toimivaltuuksia valvoa ja tarvittaessa rajoittaa myös yksityisen elinkeinonharjoittajan toimintaa, mikäli se olisi välttämätöntä epidemian ehkäisemiseksi.

Tässä selvityksessä Into Lifestyle Oy (Y-tunnus 2768114-1) esittää toimitiloissaan käytössä olevat toimintamallit, joita eduskunta vastauksessaan 58 c § edellyttää. Yrityksemme tiloissa asioidessa alla mainitut yleiset hygieniatoimenpiteet ovat velvoittavia kaikissa asiakastiloissamme kaikille niissä asioiville ja työskenteleville. Selvitys aluehallintovirastolle ja Kirkkonummen kunnalle yksityisen toimijan toimenpiteistä covid-19- epidemian leviämisen estämiseksi.

Yhteyshenkilö yrityksessämme on ja tietoja antaa: Jarno Tynkkynen, osakas. 044-0223584 ja jarno.tynkkynen@intowellness.fi tai asiakaspalvelu@intowellness.fi.

Into Lifestyle Oy sitoutuu 58 c § säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten sekä niitä koskevien päätösten noudattamiseen toiminnassaan covid-19- epidemian leviämisen ehkäisemiseksi.

Tartuntatautilain mukainen suunnitelma

Kirkkonummella 12.8.2021

Jarno Tynkkynen
Osakas, yhdessä muiden osakkaiden ja koko henkilökunnan kanssa Into Lifestyle Oy
www.intowellness.fi

Tämän selvityksen taustalla on ammattimainen ja systemaattinen, yksityisomaisteinen ja paikallinen liiketoiminta, joka työllistää toimitiloissamme yhteensä yli 20 henkilöä. Yrityksemme on toiminut vastuullisesti viranomaisten kulloinkin voimassa olevien ohjeistusten mukaan koko covid-19-pandemian ajan.