On suuren muutoksen aika

Toimialajärjestö SKY ry on käynyt viime kuukausina sadoittain keskusteluja liikunta-alan yrittäjien kanssa. Nyt haluamme avata inhimillisemmän näkymän kuntokeskustoimialaan ja menneen vuoden tapahtumiin. Julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa virustorjunta on jyrännyt tehokkaasti alleen puheet siitä, mitä rajoitustoimet yrityksille käytännössä tarkoittavat. On myös ilmeisen suuri tarve päivittää kuntokeskusalan mielikuvia vastaamaan nykypäivää.

Intohimotyö

Useimmat liikunta-alan yrittäjät tekevät työtään rakkaudesta lajiin. Toimialan palkkataso on matala ja liikuntakeskukset aniharvoin erityisen tuottavia omistajilleen. Kuntosalin avaaminen ja ylläpitäminen on erittäin kallista. Suurin osa yrityksistä onkin saanut alkunsa halusta levittää liikkumisen ja itsestään huolehtimisen ilosanomaa, hinnalla millä hyvänsä. Intohimolla tehtävää työtä leimaa, että siihen ammennetaan itsestä paljon. Työssä on mukana sydän ja sielu ja usein toiminta henkilöityy omistajiin, sekä henkilökuntaan, jotka ovat kaiken alkuun paneva energia ja käyttövoima.

Visiona terveyden edistäminen

Liikunta-alan yrityksissä elää voimakkaana näkemys yhteiskunnallisesta merkityksestä. Ketjujen visio on valtakunnallinen, jopa kansainvälinen, mutta yksityisten toimijoiden fokus on paikallinen. Päivittäin puhutaan siitä, millainen myönteinen vaikutus liikuntayritystoiminnalla on paikallistasolla ja yksilöihin. Tieto siitä, että teemme yhteisössämme hyvää, on suuri motivaatiotekijä yritystoiminnalle. Tällä alalla on tiedetty jo pitkään se, mikä nyt nähdään käytännössä. Kuntosalit ja jumppapaikat ovat inspiraatiokeskuksia ja motivaatiotaloja. Ne edustavat asiakkailleen parasta ja toimivinta paikkaa, jossa kuntoilu tapahtuu. Jos niihin ei ole pääsyä, suurin osa ihmisistä lakkaa liikkumisen.

Asiakkaat keskiössä

Varsinkin paikallissaleille on ominaista pitkät, uskolliset asiakassuhteet, joissa voidaan usein nähdä käytännössä terveiden elämäntapojen dramaattinen vaikutus. On siirrytty sairaudenhoidosta terveydenedistämiseen. Itsetunto kohenee, elämänlaatu paranee, terveet elinvuodet lisääntyvät, hoidontarve vähenee. Taloustermein voi sanoa, että hyväkuntoinen ihminen tuottaa enemmän kuin kuluttaa. Jos toiminta henkilöityy liikunta-alan ammattilaisiin, niin ammattilaisille tärkein motivaatiotekijä ovat asiakkaat. Kohtaamiset, onnistumiset, menestystarinat. Ne ovat kaiken keskiössä.

Moderni kuntokeskus ei ole harrastelua

Toimialajärjestö voi tietenkin katsoa itseään peiliin tuskaillessamme, miten päättäjät tai toimittajat eivät ymmärrä toiminnastamme mitään. Samoin voi sanoa, että on jokaisen liikunta-alan ammattilaisen vastuulla kertoa, miltä moderni liikuntatoimiala näyttää: mitä kaikkea teemme, millaisissa tiloissa, millaisella koulutuksella. Enemmistö suomalaisista ei tiedä, että kuntokeskusbisnes on strategista, ammattimaista liiketoimintaa. Maamme talkookulttuurin ja nuoriseurahistorian merkitys on kiistaton, mutta meidän yritystoiminnassamme on kyse jostain aivan muusta. Olemme valtava kansanterveyttä edistävä ja ylläpitävä palveluntuottajien verkosto.

Tulevaisuus – me teemme sen

Tämän hetken suurimmaksi haasteeksi akuutin kassakriisin lisäksi yrittäjät kertovat näköalattomuuden. Minkään alan yrittäminen ei ole mahdollista, jos ei ole mitään näkymää tulevasta. On suuren muutoksen aika. Tarvitsemme selkeät ja luotettavat askelmerkit tulevaisuuteen ja lisäksi meidän on nostettava alamme arvostus yhdeksi tärkeimmistä kehityskohteista. Tähän voi jokainen vaikuttaa omalla asiakasviestinnällään, markkinoinnillaan ja toiminnallaan. Vain yhdessä voimme muuttaa mielikuvia ja tuoda brändimme 2020-luvulle.

Kirjoittaja

Jarno Tynkkynen Yksi Into Clubin perustajista. Les Mills Lead Trainer. Liikunta-alan konsultti. Into Clubin bloggaaja. SKY:n hallituksen jäsen.